Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakon Nakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จัดซื้อ/จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

13 ก.ค. 64

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป่าชุมชน ที่สาธารณประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (

13 ก.ค. 64

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

15 มิ.ย. 64

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

14 มิ.ย. 62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

14 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

14 มิ.ย. 62

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

13 มิ.ย. 62

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562

13 มิ.ย. 62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

จำนวนทั้งหมด 19 รายการ
1 2 3 >