Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial office of Natural Resource and Environment Sakonnakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรับสมัครงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 พ.ย. 60

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานด้านโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

31 ต.ค. 60

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับฯ ประจำปีงบประมาณ

20 ต.ค. 60

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ประ

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1