Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakon Nakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรับสมัครงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 ก.ค. 64

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

29 มิ.ย. 64

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

29 มิ.ย. 64

ใบสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

29 ต.ค. 63

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญ

28 ต.ค. 63

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

22 ต.ค. 63

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ ประจ

30 มิ.ย. 63

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (ครั้งที่ ๔)

29 มิ.ย. 63

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) โครงการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)

จำนวนทั้งหมด 18 รายการ
1 2 3 >