Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial office of Natural Resource and Environment Sakonnakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรับสมัครงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 มิ.ย. 63

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (ครั้งที่ ๔)

29 มิ.ย. 63

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) โครงการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)

29 มิ.ย. 63

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) โครงการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

25 มิ.ย. 63

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ " ๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

25 มิ.ย. 63

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

23 มิ.ย. 63

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

30 ต.ค. 62

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระรา

25 ต.ค. 62

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการปร

จำนวนทั้งหมด 12 รายการ
1 2