Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial office of Natural Resource and Environment Sakonnakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงเรียนโพนแพง (เจียรวนนท์อุทิศ5)

โครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงเรียนโพนแพง (เจียรวนนท์อุทิศ5)

28 มิ.ย.60 เวลา 13.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดสกลนคร โดยนายสายชล เหล่าภักดี และ น.ส.ณัฐภัสสร วังสาร ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจัดโดย กอ.รมน.จ.สกลนคร ณ โรงเรียนโพนแพง (เจียรวนนท์อุทิศ5) อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

แกลเลอรี่