Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial office of Natural Resource and Environment Sakonnakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักงาน ทสจ.สกลนคร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ พื้นที่ตลาดเทศบาลตำบลพังโคน

แกลเลอรี่