Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial office of Natural Resource and Environment Sakonnakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันพุธที่ 12 สำนักงาน ทสจ.สกลนคร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร