Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial office of Natural Resource and Environment Sakonnakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน รวม 2,000 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านสมสนุก ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน รวม 2,000 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านสมสนุก ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. จังหวัดสกลนคร โดย เทศบาบตำบลนาซอ ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร หน่วยสังกัด สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 10 อุดรธานี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 นครพนม  สำนักงานป่าไม้จังหวัดสกลนครและเครือข่าย ทสม.จังหวัดสกลนคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มวลชน รวม 500 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน รวม 2,000 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านสมสนุก ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดย นายธวัธ ศิริวัฒนานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิด

แกลเลอรี่