Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial office of Natural Resource and Environment Sakonnakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายสายชล เหล่าภักดี เป็นวิทยากรสร้างวินัยการจัดการขยะและจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนงามโคกวิทยาคารและโรงเรียนบ้านท่าศาลา ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร รวม 90 คน จัดโดยเครือข่ายโรงเรียนบ้านโพนงามโคกวิทยาคาร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  นายสายชล เหล่าภักดี เป็นวิทยากรสร้างวินัยการจัดการขยะและจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนงามโคกวิทยาคารและโรงเรียนบ้านท่าศาลา ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร รวม 90 คน จัดโดยเครือข่ายโรงเรียนบ้านโพนงามโคกวิทยาคาร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  นายสายชล เหล่าภักดี เป็นวิทยากรสร้างวินัยการจัดการขยะและจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนงามโคกวิทยาคารและโรงเรียนบ้านท่าศาลา ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร รวม 90 คน จัดโดยเครือข่ายโรงเรียนบ้านโพนงามโคกวิทยาคาร จังหวัดสกลนคร

แกลเลอรี่