Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial office of Natural Resource and Environment Sakonnakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน มิถุนายน 2562

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายประสิทธิ์ ด่านกุลประเสริฐ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร