Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakon Nakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) รณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงผ้าและตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) รณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงผ้าและตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

วันที่ 31 พ.ค. 62 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.สกลนคร ออกประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) รณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงผ้าและตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ณ ตลาดประชารัฐหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร

แกลเลอรี่