Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial office of Natural Resource and Environment Sakonnakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจสอบถังดับเพลิงและบันทึกผลการตรวจสอบทุกสิ้นเดือน

ตรวจสอบถังดับเพลิงและบันทึกผลการตรวจสอบทุกสิ้นเดือน

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ทสจ.สกลนคร ได้ตรวจสอบถังดับเพลิงและบันทึกผลการตรวจสอบทุกสิ้นเดือน