Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakon Nakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ สนง.ทสจ.สกลนคร โดยนายเจริญชัย ศิริคุณ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สนง.สสจ.สกลนคร,เทศบาลตำบลท่าศิลา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยแบบครบวงจร ณ วัดภูตะคาม ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ สนง.ทสจ.สกลนคร โดยนายเจริญชัย ศิริคุณ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สนง.สสจ.สกลนคร,เทศบาลตำบลท่าศิลา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยแบบครบวงจร ณ วัดภูตะคาม ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ สนง.ทสจ.สกลนคร โดยนายเจริญชัย ศิริคุณ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สนง.สสจ.สกลนคร,เทศบาลตำบลท่าศิลา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยแบบครบวงจร ณ วัดภูตะคาม ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

แกลเลอรี่