Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial office of Natural Resource and Environment Sakonnakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมปลูกป่า ภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี  ณ บ้านคำก้าว หมู่ 4 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

แกลเลอรี่