Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakon Nakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการของโรงสีข้าวในพื้นที่เขตเทศบาลนครสกลนคร

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการของโรงสีข้าวในพื้นที่เขตเทศบาลนครสกลนคร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการของโรงสีข้าวในพื้นที่เขตเทศบาลนครสกลนคร