Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakon Nakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในประเด็นน้ำเสียและเศษอาหาร

ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในประเด็นน้ำเสียและเศษอาหาร

เมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในประเด็นน้ำเสียและเศษอาหาร