Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakon Nakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมประชุมหารือเรื่องกำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) หนองหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

ร่วมประชุมหารือเรื่องกำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) หนองหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่วมประชุมหารือเรื่องกำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) หนองหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร