Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakon Nakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและนำขยะมาใช้ประโยชน์แก่นักเรียนโรงเรียนเป้าหมาย 11 โรงเรียน

อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและนำขยะมาใช้ประโยชน์แก่นักเรียนโรงเรียนเป้าหมาย 11 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายนเรศ ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายสายชล เหล่าภักดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและนำขยะมาใช้ประโยชน์แก่นักเรียนโรงเรียนเป้าหมาย 11 โรงเรียน