Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakon Nakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการประสานงาน โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล

ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการประสานงาน โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนเรศ ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการประสานงาน โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล