เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใสให้ความรู้ตรงตามข้อมูลที่สอบถามหรือไม่